Vakfın Amacı:

 Birey ve toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine medya ve eğitim yoluyla hizmet etmek, kaliteli medya ve eğitim kuruluşlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.
 

Karanlıkların aydınlığa, zulmetin adalete dönüştüğü yıllardan itibaren başlar Vakıf Medeniyeti. İslam adeta bir vakıf medeniyeti gibi çevreler sosyal hayatı. Sadece kendisi için yaşayan birey öncelikli hayat tarzlarının oluşturduğu dünyada insan, insan olmaktan çıkar. Dinimizde İnsan, ölümünden sonra da yaşayabilir. Onu dünyada ölümsüz kılacak şey, dünyada bıraktıklarıdır. Gök kubbede hoş bir sedanın yanı sıra, hoş eserler de bırakmak gerekir. İşte bunun içindir ki, zirveye çıkmış İslam Medeniyetinde vakıflar önemli bir yer tutarlar.

Gerek Osmanlı, gerekse Osmanlı öncesinde tüm İslam halkları vakıflara büyük önem vermişlerdir. Vakıflar tarih boyunca İslam Medeniyetinin önemli kilometre taşları olmuştur. İnsanlarla birlikte tüm canlılar için hizmet veren vakıflar, sosyal adaletin temininde büyük görevler ifa etmişlerdir. İslam medeniyetinde ihtiyaç hissedilen her alanda kurulmuş, sayısı bilinmeyen vakıfların tamamının amacı, Yaradan’ın indinde O’nun rızasını kazanmaktır

Kısa adı ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup Vakfı bu açıdan bakıldığında farklı bir anlam ifade etmektedir. Dünya’nın iletişim teknolojisindeki gelişmeler karşısında küçük bir köye dönüştüğü günümüzde, İslam Dünyasında iletişim alanında bir vakfın olmaması büyük bir eksiklik olarak hissedilmekteydi. İşte bu eksikliği tamamlamak için kurulan ANMEG VAKFI, gücünü aldığı İslam Vakıf Medeniyetinde önemli hizmetler üstelenerek Vakıf Tarihinin yeni bir dönüm noktasını teşkil etmeyi hedeflemektedir.

Gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, internet ve benzeri iletişim araçları bilgilendirme, eğitme ve yönlendirmede, günümüz toplumlarının en önemli etkileşim araçlarıdır. Bunların tamamına baktığımızda hayır yönünde yayın yapanların sayısının fazla olmadığı görülmektedir. O sayıları fazla olmayanların da ciddi bir materyal sıkıntısı bulunmaktadır.

Gerek yayıncılık, gerekse yayın materyali üretme pahalı bir hizmettir. Bunları yayın araçlarının günümüzdeki tek gelir kaynağı olan reklamla yapabilmek adeta mümkün değildir. Gücünü insanoğlunun zaaf noktalarından alarak, zararlı içeriklerle tüm dünyayı zehirleyen, inanç ve ahlaki değerlerimizi erozyona uğratan her türlü yayınlara karşı mutlaka bir şeyler yapmak gerekmektedir. Gazete ve dergi içeriklerinin yanı sıra , radyo programları, televizyon programları ve benzeri yayın materyalleri ancak ve ancak iş bilen uzman kadrolar, araç ve gereç ve para ile üretilebilmektedir. Tüm bunların bir arada bulduğu oluşumlar İslam dünyasında ya hiç yoktur veya yok sayılabilecek kadar azdır.

ANMEG VAKFI, tüm bu zorlukların bilincinde kuruldu. Ve tüm bu hizmetlerin verilebileceği, fiziki yapı olarak da VAKIF MEDENİYETİMİZE yakışan bir bina ile işe başladı. Gazete, dergi, radyo ve televizyonların hem prodüksiyon hem de yayın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, eşi ülkemizde az rastlanan sınıflar, stüdyolar, teknik mekanlar oluşturuldu. Vakfın Hizmetine gönüllü olarak katılan Kontv, Yeni Konya Gazetesi, Konyafm, Belge, Kanalon ve Konhaber isimli haber siteleri ile güçlenen vakıf, çok sayıda eğitim yapılan sınıflarla geleceğin iletişimcilerini yetiştirmektedir. Ayrıca rejiler, kurgu odaları, prodüksiyon mekanları ve diğer teknik birimleriyle uzman kadrolarca hazırlanan amaca uygun yayınlar sadece bu yayın kuruluşlarına değil, Türkiye’de ve Dünyada bu amaca hizmet verecek olan tüm yayın kuruluşlarına verilmektedir. Yukarıda ifade edilen amaca uygun hazırlanacak olan belgeseller, televizyon filmleri, dizi filmleri, sinema filmleri, radyo programları bunları yayınlayacak olan tüm yayıncı kuruluşlara servis edilmektedir. Ayrıca isteyen tüm vatandaş, kurum, kuruluş, okul ve diğer eğitim kuruluşlarına verilmektedir.

ANMEG VAKFI kendi alanında bir ilk olmanın verdiği heyecanla, İSLAM VAKIF MEDENİYETİ’nin yeni bir halkası olarak hayırlı hizmetler üretmektedir. Allah bu yeni medeniyet halkasının yar ver yardımcısı olsun.